Leczenie alkoholizmu przez psychiatrę

Alkoholizm to poważna choroba, z którą należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc. Nie należy jej ignorować, ponieważ skutki mogą być tragicznie. O powodzeniu leczenia decyduje w dużym stopniu determinacja pacjenta, oraz niezbędne wsparcie ze strony bliskich.

Objawy alkoholizmu to między innymi:
-silna, nieodparta chęć wypicia i dostarczenia substancji do organizmu,
-upośledzenie kontroli lub jej utrata,
-pojawienie się skutków odstawienia alkoholu(drgawki, nadciśnienie, zaburzenia snu, wymioty, nudności),
-zaniedbywanie zainteresowań ,przez przeznaczenie większości czasu na pozyskanie, bądź picie alkoholu.

Podstawową czynnością mającą na celu pomoc osobie uzależnionej od alkoholu jest konsultacja z lekarzem psychiatrą, który ma za zadanie rozpoznać problem i zdiagnozować stopień jego zaawansowania, po czym może wprowadzić odpowiedni plan działania dostosowany pod konkretną osobę.

Celem takiego leczenia jest:
-uświadomienie chorego o jego chorobie i skutkach dalszego spożywania substancji,
-abstynencja ,lub znaczne ograniczenie picia alkoholu,
-poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego,
-stabilizacja relacji społecznych pacjenta.

Wszystko to możliwe jest do osiągnięcia ,jeśli osoba chora zaangażuje się w leczenie ,będzie w pełni gotowa na zmianę, oraz jeśli będzie systematycznie uczęszczała na zajęcia terapeutyczne. Pacjenci którzy zmuszeni są do leczenia i nie wykazują chęci do poprawy zdecydowanie dłużej będą poddane procesowi leczenia, oraz znacznie później będą widoczne
u takich osób efekty.

Psychoterapia dzieli się na indywidualną i grupową. W początkowej fazie terapii lekarz psychiatra na podstawie wywiadu stawia diagnozę dotyczącą problemu, po czym może zlecić dodatkowe badania biochemiczne ,bądź psychologiczne.
Po wstępnych badaniach można podjąć leczenie psychoterapią, która jest najskuteczniejszą, wraz z leczeniem farmakologicznym metodą na szybki powrót osoby chorej do normalnego funkcjonowania. Osoby leczące się powinny zachować stały kontakt z placówkami leczniczymi ,aby nie nastąpił nawrót choroby.

Dodaj komentarz